Valg av program / sanghefte

Når innholdet i seremonien er bestemt, vil vi anbefale å sette opp et program. Valg av sermoni, er utgangspunktet for hvordan oppsettet av heftet bør være, og gir en oversikt over innholdet i selve seremonien. Det finnes ulike varianter på layout, farger, papirformater og oppsett.

Vi tilbyr ulike motiver og design til programheftet. Det er selvsagt mulig å bruke personlige bilder. Bildene kan enten brukes alene eller i kombinasjon med et av motivene.