Hva koster en begravelse?

Du kan planlegge begravelsen ut fra dine egne ønsker eller velge en rimelig begravelse med fast innhold og pris.

Velg rimelig begravelse med fast innhold og pris

En begravelse behøver ikke å koste mye. Vi har to svært enkle begravelser med og uten seremoni. For å gjøre det rimeligere for deg har vi planlagt alt på forhånd. 

Fra 13 518,–
 • Rimelig begravelse uten seremoni

  Kisten fraktes direkte til krematoriet eller gravplassen. Det er ingen seremoni. Du kan gjøre to endringer.

  Fast pris 13 518,–

  Mer om rimelig begravelse uten seremoni

  Du kan endre til annen kiste og dødsannonse i papiravis. Endringene blir lagt til fastprisen. Arbeid utenfor ordinær arbeidstid, bårehenting og transport utenfor kommunen kan gi pristillegg.

 • Rimelig begravelse med seremoni

  Vi ordner en enkel begravelse, som kan gjennomføres med inntil 50 besøkende på noen utvalgte seremonisteder. Du kan gjøre tre endringer.

  Fast pris 29 928,–

  Mer om rimelig begravelse med seremoni

  Du kan endre til annen kiste, dødsannonse i papiravis og andre blomster. Endringene blir lagt til fastprisen. Arbeid utenfor ordinær arbeidstid, bårehenting og transport utenfor kommunen kan gi pristillegg.

Ofte valgt

Planlegg begravelse med tradisjonelt innhold

Vi hjelper deg med valgene som skal tas. Prisen avhenger av transportavstand og dine valg av blant annet blomster, minnesamvær og gravstein.

Fra 35 930,–
 • Enkel begravelse med seremoni

  Enkel begravelsesseremoni der du velger hva du vil ordne selv eller gjøre av endringer.

  Fra 35 930,–

  Mer om enkel seremoni

  Prisen avhenger av transportavstand og bistand på begravelsesdagen. Den avhenger også av dine valg av kiste, urne, musikk, blomster, minnesamvær og gravstein mm.

 • Begravelse med livssynsseremoni

  Begravelse i regi av Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn.

  Fra 41 100,–

  Mer om livsynsseremoni

  Prisen avhenger av transportavstand. Den avhenger også av dine valg av kiste, urne, musikk, blomster, minnesamvær og gravstein mm.

 • Begravelsesseremoni med direktesending

  Seremonien direktesendes, slik at de som ikke har mulighet til å være til stede kan følge begravelsen digitalt.

  Fra 43 210,–

  Mer om direktesendt seremoni

  Prisen avhenger av transportavstand. Den avhenger også av dine valg av kiste, urne, musikk, blomster, minnesamvær og gravstein mm.

 • Begravelse med livssynsåpen seremoni

  Begravelse der du med bistand fra byråets seremonileder kan sette et personlig preg på seremonien i form av taler, sang og musikk.

  Fra 44 050,–

  Mer om livssynsåpen seremoni

  Prisen avhenger av transportavstand og bistand på begravelsesdagen. Den avhenger også av dine valg av kiste, urne, musikk, blomster, minnesamvær og gravstein mm.

Planlegg begravelse med alternativt innhold

Ingen er like. Hvorfor skal begravelser være det? Prisen avhenger av transportavstand og dine valg av blant annet blomster, minnesamvær og gravstein.

Fra 38 730,–
 • Begravelse med urneseremoni

  Hvis du ønsker en seremoni etter at kremasjonen har funnet sted, kan du velge en urneseremoni.

  Fra 38 730,–

  Mer om urneseremoni

  Prisen avhenger av transportavstand og bistand på begravelsesdagen. Den avhenger også av dine valg av kiste, urne, musikk, blomster, minnesamvær og gravstein mm.

 • Begravelse med samtaleseremoni

  Dette er begravelsen som passer dersom det er en lukket seremoni med få mennesker samlet rundt kisten. Minnetalen erstattes av en samtale mellom de etterlatte og ledes av en seremonileder fra byrået. Andre innslag kan være musikk, diktlesing og lystenning.

  Fra 40 780,–

  Mer om samtaleseremoni

  Prisen avhenger av transportavstand og bistand på begravelsesdagen. Den avhenger også av dine valg av kiste, urne, musikk, blomster, minnesamvær og gravstein mm.

 • Begravelse med seremoni utendørs

  Av og til kan det å ha seremonien utendørs være i avdødes ånd. Det kan være i skjærgården eller på en fritidseiendom. Vi deler gjerne våre erfaringer med deg.

  Fra 46 770,–

  Mer om seremoni utendørs

  Prisen avhenger av transportavstand og bistand på begravelsesdagen. Den avhenger også av dine valg av kiste, urne, musikk, blomster, minnesamvær og gravstein mm.

 • Begravelsesseremoni med miljø i fokus

  Hvis naturen kunne velge! Du har flere muligheter til å gjøre en begravelse så klimanøytral som mulig.

  Fra 49 690,–

  Mer om seremoni med miljøfokus

  Prisen avhenger av transportavstand og bistand på begravelsesdagen. Den avhenger også av dine valg av kiste, urne, musikk, blomster, minnesamvær og gravstein mm.

Prislister